Firma Usługowo Remontowa NAWEC SP. Z O.O.

„NAWEC” spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. WŁ. Andersa 15, powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A. i prowadzi działalność gospodarczą od 01.10.2001 r. Obecnie zatrudniamy 94 osoby.

W chwili obecnej Spółka prowadzi na rzecz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w elektrociepłowni w Białymstoku:

· obsługę bocznicy kolejowej, urządzeń i instalacji rozładunku węgla, jego składowania i załadunku do kotłów;

· obsługę instalacji i urządzeń rozładunku, przechowywania i podawania do kotła biomasy, urządzeń odpopielania i odżużlania;

· serwisowanie w zakresie konserwacji, przeglądów i usuwania awarii obsługiwanych instalacji oraz urządzeń maszynowni.

Spółka świadczy także swoje usługi w zakresie obsługi i serwisowania innym podmiotom gospodarczym.

Sprzedaż gazów

NAWEC Sp. z o.o. prowadzi autoryzowany punkt sprzedaży gazów technicznych firmy Linde.

Asortyment dostępnych gazów obejmuje kilkadziesiąt pozycji w tym gazy specjalne i o podwyższonej czystości.

Kontakt z nami

NAWEC Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Andersa 15
15-124 Białystok

tel. (85) 654 96 49
tel. (85) 687 08 71
fax. (85) 675 36 71
nawec@nawec.pl

NIP 966-15-76-718
Regon 052006730
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS – 0000065641
Kapitał Zakładowy – 50 000 zł

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.