Firma Usługowo Remontowa NAWEC SP. Z O.O.

„NAWEC” spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. WŁ. Andersa 15, powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A. i prowadzi działalność gospodarczą od 01.10.2001 r. Obecnie zatrudniamy 80 osób.

W chwili obecnej Spółka prowadzi na rzecz Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok:

· obsługę bocznicy kolejowej, urządzeń i instalacji rozładunku węgla, jego składowania i załadunku do kotłów;

· obsługę instalacji i urządzeń odpopielania i odżużlania;

· serwisowanie w zakresie konserwacji, przeglądów i usuwania awarii instalacji oraz urządzeń: bocznicy kolejowej, rozładunku, składowania i podawania do kotłów węgla,

· serwisowanie w zakresie konserwacji, przeglądów i usuwania awarii instalacji oraz urządzeń: rozładunku, składowania i podawania do kotłów biomasy.

Spółka świadczy także swoje usługi w zakresie obsługi i serwisowania innym podmiotom gospodarczym.

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.