Kontakty

Nazwa

Pozycja

Telefon

Sekretariat
nawec@nawec.pl

Sekretariat

tel. 85 654 96 49

Wiktor Kalinowski
wkalinowski@nawec.pl

Dyrektor ds. Eksploatacji i Sprzedaży

85 654 96 90

601 299 441

Sławomir Lejczyk
slejczyk@nawec.pl

Dyrektor Techniczny

85 654 96 71

663 009 379

Aleksander Dereszkiewicz
adereszkiewicz@nawec.pl

Kierownik Wydziału Remontów

85 654 97 60

601 228 013

Zbigniew Mazurek
zmazurek@nawec.pl

Specjalista ds Remontów

85 654 96 62

600 043 719

Paweł Lejczyk
plejczyk@nawec.pl

Kierownik ds. Eksploatacji

85 654 96 64

785-750-145

Jarosław Łotysz
jlotysz@nawec.pl

Z-ca Kierownika ds. Eksploatacji

85 654 96 60

607 987 063

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.