Oferta Eksploatacji

Zapewniamy obsługę elektrociepłowni w zakresie eksploatacji urządzeń nawęglania, odpopielania, odżużlania oraz obsługę w zakresie eksploatacji instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasy).
Oferujemy usługę czyszczenia obiektów przy użyciu urządzenia przejezdnego SET-10T/55  kW w wykonaniu ATEX (przeciwwybuchowym) firmy DISAB-TELLA AB. Urządzenie umożliwia bezpieczne oczyszczanie obiektów z pyłu węglowego, organicznego (mąka, pyły z przetwórstwa drewna itp.), materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych (np. przędza).

 

Oferta remontowa

Oferujemy usługi remontowe oraz montażowe urządzeń:

  • kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  •  rurociągów wody, pary, sprężonego powietrza,
  • pomp, wymienników, turbin, generatorów do 65 MW oraz urządzeń maszynowni,
  • wentylatorów powietrza i spalin, podajników zgrzebłowych, ślimakowych i taśmowych ( w tym łączenie na gorąco taśm przenośnikowych),
  • armatury zaporowej, regulacyjnej i zaworów bezpieczeństwa z odbiorem technicznym przez UDT,
  • badania i analizy techniczne urządzeń ciśnieniowych pod potrzeby UDT.

Zatrudniamy spawaczy z uprawnieniami UDT nadanymi zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 oraz monterów z długoletnią praktyką

Firma nasza posiada uprawnienia UDT na wykonywanie napraw i modernizacji kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów łączących kocioł z turbogeneratorem.

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.